TRIFID
Popis
Technická specifikace


Motorový pohon byciklových tříkolek
Pohonem vybavená tříkolka nepodléhá registraci a povinnému ručení, není třeba řidičské oprávnění, přilba ani ochranné brýle.
Řešení pro nové i stávjící tříkolky.
Cena pohonu 17 490 Kč.

Pohon TRIFID je koncipován jako doplňková výbava cyklo tříkolek užívaných osobami ve vyšším věku, lidmi s omezenou pohyblivostí a těmi, kteří potřebují převážet větší náklad. Tříkolka vybavená pohonem TRIFID je poháněna motorickou silou.

Tříkolku je možno vybavit pohonem po úpravě přední vidlice a změně středu předního kola. Uvedené nutné úpravy a montáž provádí nejlépe výrobce tříkolky a pohon TRIFID se stává jejím trvalým doplňkem.


Použitím pohonu TRIFID nejsou ovlivněny standardní funkce tříkolky, uživatel má stále možnost volby mezi motorovou jízdou a jízdou vlastní silou.

Koupit
Ukázka instalace pohonu TRIFID na tříkolku. Dodávka tříkolky není obsažena v uvedené ceně.
Uvedená cena je včetně DPH.

Plně motorizovaný dopravní prostředek

Účelná přeprava osob a drobného nákladu je hlavní podstatou využití cyklo tříkolky. Pohon TRIFID podporuje funkci tříkolky, jakožto transportního prostředku, odstraněním nároků na fyzickou zdatnost cyklisty. Náročný profil trasy, či délka cesty, nepředstavují omezení na něž by měl brát uživatel zřetel. Jízda na motorové tříkolce vybavené pohonem TRIFID je možná bez jediného šlápnutí do pedálů.

Osoby ve vyšším věku či s omezenou pohyblivostí využijí stávající cyklo tříkolku jen na nezbytně krátké trasy, které jsou limitovány jejich fyzickými možnostmi. Tříkolka doplněná o pohon TRIFID umožňuje uživateli nesrovnatelně změnit dosavadní omezené cestování a to jak do vzdálenosti, výškové členitosti trati tak hmoty vezeného nákladu.TRIFID a jeho výhody
  • Rychlost jízdy a vypnutí motoru jsou ovládány ovladačem na řidítkách tříkolky.
  • Rychlost 25 km/hod, dojezd cca 30 km a stoupavost 12%.
  • Při vypnutém motoru není jízdě vlastní silou kladen žádný odpor.
  • Oproti elektropohonu má TRIFID minimálně čtyřnásobný výkon, z toho plynoucí stoupavost a rychlost. Dojezd a pohotovost k jízdě bez častého a zdlouhavého nabíjení akumulátoru postupně snižujícím jeho životnost.


Legislativa

TRIFID je navržen tak, aby jím vybavená tříkolka splňovala podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V souladu s touto vyhláškou je tříkolka opatřená pohonem TRIFID i nadále řazena do kategorie jízdních kol a k jejímu řízení není třeba řidičského průkazu.