Podmínky použití webových stránek

Podmínky použití

Veškeré webové stránky umístěné pod doménou motorova-kola.cz (dále jen "Web") jsou určeny pouze k vašemu osobnímu, nekomerčnímu použití. Přístupem k tomuto Webu, jeho použitím nebo prohlížením, přijímáte bez omezení či výhrad veškeré zde uvedené podmínky.

Žádný text, obrázek ani informaci (dále jen "Obsah") umístěnou na Webu nesmíte dále šířit ani používat k veřejným nebo obchodním účelům. Žádný zkopírovaný Obsah tohoto Webu nesmí být nikterak pozměněn.

Provedení, či pokus o provedení, jakéhokoliv zásahu vedoucího ke změně, omezení, odstranění Obsahu nebo funkčnosti tohoto Webu je zakázán.

Autorství

Veškerý Obsah tohoto Webu podléhá autorskému zákonu.

Omezení odpovědnosti

Užívání a prohlížení Webu je na vaše nebezpečí. Autor tohoto Webu, ani žádná jiná společnost či osoba podílející se, ať už přímo nebo nepřímo, na tvorbě tohoto Webu, nenese odpovědnost za žádné škody (přímé, nepřímé, náhodné, následné, nadměrné, trestní, zvláštní nebo jakékoliv jiné) vyplývající z použití či nemožnosti použití tohoto Webu.

Tento Web je poskytován „tak jak je“ a může být kdykoliv a jakkoliv pozměněn. Obsah zde zveřejněný nemusí odpovídat skutečnosti. Autor tohoto Webu, ani žádná jiná společnost či osoba podílející se, ať už přímo nebo nepřímo, na tvorbě tohoto Webu, nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesné, chybné, chybějící či zavádějící skutečnosti v Obsahu Webu a to i za předpokladu, že by byl autor nebo jiná společnost či osoba podílející se, ať už přímo nebo nepřímo, na tvorbě Webu upozorněn na danou skutečnost.

Autor tohoto Webu, ani žádná jiná společnost či osoba podílející se, ať už přímo nebo nepřímo, na tvorbě tohoto Webu, nenese odpovědnost za škody na vašem počítačovém vybavení či jiném majetku vzniklé v důsledku užívání, prohlížení nebo stahování Obsahu Webu a to ani v důsledku přenesní viru.

Autor tohoto Webu, ani žádná jiná společnost či osoba podílející se, ať už přímo nebo nepřímo, na tvorbě tohoto Webu, nenese odpovědnost za webové stránky umístěné mimo doménu motorova-kola.cz, z nichž směřují odkazy na tento Web.

Autor tohoto Webu nenese odpovědnost za webové stránky umístěné mimo doménu motorová-kola.cz na něž směřují odkazy z tohoto Webu.

Produkty třetích stran

Jízdní kolo uveřejněné na tomto Webu ve spojení s pohonem CRAB, rovněž tak výrobce tohoto jízdního kola, jsou vybráni zcela náhodně a pouze jako obecná ukázka využití pohonu CRAB ve spojení s jízdním kolem. Uveřejněním tohoto konkrétního jízdního kola a jaho výrobce není sledován jakýkoliv záměr.

Rovněž tak jakékoliv podukty jiných společností než společnosti Loped, v.o.s. uveřejněné na tomto Webu byly vybrány čistě náhodně pouze za účelem obecných ukázek jejich využití bez jakéhokoliv jiného konkrétního záměru, zejména vedeného k jejich výrobci.

Ochrana soukromí

Tento Web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce tohoto Webu. Používáním tohoto Webu souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Závěrečná ustanovení

Výše uvedené podmínky použití webových stránek mohou být kdykoliv a jakkoliv upraveny bez předchozího upozornění.